บริษัท มีสุข คอร์ปอเรชั่น (2006)

บริษัท มีสุข คอร์ปอเรชั่น (2006) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2549 โดยวิศวกรผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางอุตสาหกรรมการก่อสร้าง นำโดยคุณเฉลิม ทองสุข จากวันนั้นจนถึงวันนี้บริษัท มีสุข คอร์ปอเรชั่น (2006) จำกัด ผู้บุกเบิกธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ครบวงจร รายแรกของประเทศ ในแบรนด์ “HAPPY FRANCHISE” ได้เติบโตขึ้นอย่างมั่นคง และแข็งแกร่ง จนกลายเป็นหนึ่งในผู้นำกลุ่มธุรกิจแนวหน้าของประเทศ

 

ค่านิยมองค์กร

  • Customer Focus  :  ลูกค้ามาเป็นลำดับแรก
  • Team  :  มุ่งผลงานของทีมมาก่อนงานของตนเอง
  • Law & Regulations  :  ปฏิบัติตามกฏระเบียบบริษัท
  • Action  :  ลงมือทำ ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ หากตั้งใจทำ
  • Talk  :  ปรึกษาหารือเพื่อหาทางออก

พันธกิจบริษัท

“เราจะช่วยกันสร้างเมือง”

กลยุทธในการดำเนินธุรกิจ

  • สร้างนวัตกรรม  :  พัฒนา คิดค้นการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
  • บริหารต้นทุน  :  เน้นการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ให้คุ้มทุนและประหยัดเวลา
  • สร้างพื้นฐานที่มั่นคง  :  มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากร จัดสรรคนให้เหมาะสมกับทักษะที่มี

บริษัทดำเนินธุรกิจในชื่อ
Happy Franchise”
มีธุรกิจให้บริการ 5 หมวดสินค้า ดังนี้